Tin Tức

Chiết khấu thẻ cào điện thoại

Giảm Giá Thẻ Cào

Giảm giá tất cả các mạng điện thoại

 

VINA-MOBI-VIETTEL

 

50.100.200.500

 

 

BẢNG CHIẾT KHẤU

Bán Lẽ PNT 

Sản phẩm Mệnh giá   Giá bán
Vina,Mobi,Viettel 10.000 10,000   9,700
Vina,Mobi,Viettel 20.000 20,000   19,300
Viettel 30.000 30,000   28,900
Vina,Mobi,Viettel 50.000 50,000   49,000
Vina,Mobi,Viettel 100.000 100,000   98,000
Vina,Mobi,Viettel 200.000 200,000   195,000
Vina,Mobi,Viettel 300.000 300,000   292,000
Vina,Mobi,Viettel 500.000 500,000   480,000

 

Trân trọng cảm ơm